BIP SKO w Szczecinie
RODO - Klauzula informacyjna
Deklaracja dostępności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Szczecinie

Plac Batorego 4
70-207 Szczecin

tel.: 91 44 03 252, 91 43 30 129
fax: 91 43 34 929
e-mail:

Adres skrytki ePUAP: /4qn5rbt736/skrytka
Wybrać po zalogowaniu do ePUAP